Çevre Politikamız

“Çevreye olan sorumluluğumuzu, çevremizi korumak ve muhafaza etmek için kanuni gerekliliklere uyarak ve belirleyeceğimiz amaç ve hedeflere ulaşarak, faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan çevresel etkilerin azaltılması, çevresel performansımızın sürekli olarak iyileşmesi ve çevre bilincinin yayılması için gayret göstererek yerine getireceğiz.”

Bu yolda kendimize amaç ve hedefler belirlemiş bulunmaktayız:

1.Operasyonlarımız sırasında ortaya çıkan çevreye olan önemli etkilerimizi mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışacağız.

2.Tekrar kullanımı veya geri dönüşümü mümkün malzemeler kullanmaya ve doğal kaynak tüketim miktarlarını azaltmaya gayret göstereceğiz.

3.Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek çevresel performansımızın sürekli gelişmesini sağlayacağız.

4.Faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan çevre kirliliğinin azaltılması için kanuni zorunluluklara uyacağız.

5.Çevre Politikamız ve çevreye olan önemli etkilerimizin azaltılması ile ilgili çalışmalarımız hakkında çalışanlarımızı, misafirlerimizi, tedarikçi, taşeron firmalarımızı, servislerimizi, bayilerimizi ve komşularımızı bilgilendirerek katılımlarını sağlayacağız.

6.Operasyonların verimini artırmaya ve enerji tüketimini azaltmaya çalışacağız.

7.Atık miktarlarını azaltmak, atıkların tekrar kullanımını ve geri dönüşümünü sağlamak için gayret göstereceğiz.

 

Çevre ile ilgili amaç ve hedefler çerçevesinde projelerin yürütülmesinden, projelerden sorumlu kişilerin belirlenmesinden, Çevre Politikamızın etkin bir şekilde yürütülmesinden üst yönetim sorumludur. İş Güvenliği ve Çevre Bölümü, sistemin koordinasyonunun sağlanmasından, denetim faaliyetlerinden ve sistemin uygulanmasından sorumludur.